Cursus

Mensen hebben de meest uiteenlopende redenen om een cursus te volgen. Denk hierbij aan groepsgewijs leren, discipline, de sociale aspecten (zoals ondersteuning) en discussies. Voordeel van een cursus is de korte tijdsduur. Dit in tegenstelling tot een opleiding (feitelijk een verzameling cursussen), die vaak meerdere jaren in beslag neemt. Dat betekent dat opleidingen vrijwel altijd op jongere leeftijd gevolgd worden.

 

Het doel van een cursus moet zo concreet mogelijk zijn. Dit geldt zowel voor de cursusleider die een helder beeld voor ogen heeft wat er aan cursusmateriaal ontwikkeld moet worden, als voor de cursist die van tevoren op de hoogte gebracht wordt wat voor vaardigheden hij zal leren tijdens de cursus. De doorlooptijd van een cursus is zelden langer dan een paar maanden. Vandaar dat de meeste instellingen een uitgebreid programma aanbieden. De cursist kan daardoor meerdere malen per jaar een nieuwe cursus kiezen. Hieruit volgt dat de cursus heel duidelijk moet zijn wat er wel of niet gedaan wordt. In het meest ideale geval worden er door de instellingen vele tientallen korte cursussen aangeboden waardoor de cursist zijn eigen pad kan samenstellen.

MediaModule

Geavanceerde mediatoepassingen met duidelijke modules

LiteratuuronderzoekLiteratuuronderzoek.html
VerkennerVerkenner.html
Multiple choiceMUX.html
InterviewInterview.html
DiaserieDiaserie.html
RondleidingRondleiding.html
LezingLezing.html
WebsiteWebsite.html
Cursus
PodcastPodcast.html
FolderFolder.html
TrainingTraining.html

-

Digitale projectenDigitale_projecten.html
DatabaseDatabase.html

1. Een goede cursus is doelgericht

De drie kenmerken van een goede cursus

In een ideale situatie is het aangeboden cursusmateriaal perfect afgestemd op de individuele cursist (zoals leerstijl, voorkennis, interesseniveau en beschikbare tijd). Schijnbaar is er een paradox: een cursus moet voor een maximale doelgroep beschikbaar zijn, maar tegelijkertijd op de individuele cursist zijn afgestemd. Door het ontwikkelen van een veelzijdige cursus kunnen deze twee doelstellingen toch prima met elkaar gecombineerd worden. Denk hierbij aan het aanbrengen van een extra interviews, animaties, achtergrondinformatie, case-studies en aanvullende oefeningen zodat de cursist zijn eigen weg kan uitstippelen binnen de cursus. Visueel ingestelde mensen zullen kiezen voor animaties, tekstueel ingestelde mensen zullen liever lezen.

2. Een goede cursus is veelzijdig

Mensen denken associatief; de ene gedachtengang produceert de andere gedachtengang. Let maar eens op een levendige (en schijnbaar chaotische) conversatie tussen twee mensen, na afloop is er toch duidelijk iets overgebracht. Een goede cursus moet een hoog niveau van interactiviteit (cursusleider naar cursus, cursist naar cursus, tussen cursusleider en cursist, tussen cursist en groep) bevorderen en mogelijk maken. Een hoge mate van interactiviteit zorgt ervoor dat mensen meer betrokken zijn bij de cursus en zich de stof veel beter beheersen. Veel mensen vinden een cursus dan ook een verademing ten opzichte van de vroeger eindeloos saaie colleges in die grote collegezalen. De cursusleider kan hierdoor iedere les afstemmen op de groep.

3. Een goede cursus is interactief

De folder ‘cursus’

Drie voorbeelden van het werken op basis van cursus

1. Het nieuwe water

De Europese Unie heeft ongekend strenge regels opgesteld op het gebied van waterbeheer, de KaderRichtlijnen Water. Er komt een overgangsperiode om te wennen aan deze nieuwe manier van denken en vooral om de mensen de tijd te geven om hun beleid te veranderen. Waterschappen gaan cursussen in het land geven om het nieuwe beleid uit te dragen. Daarna volgen forse boetes voor overtreders of voor landen die hun zaken niet tijdig op orde hebben. Er wordt voor gekozen om uitgebreid informatiemateriaal samen te stellen met talrijke inspirerende praktijkvoorbeelden. Hierdoor komen heel duidelijk de win-winsituaties naar voren. Door de vele voorbeelden kan de cursist altijd wel een situatie vinden waar hij zich in herkent. Tijdens de cursusbijeenkomsten wordt veel tijd gereserveerd voor discussie. Met name de suggesties die de cursisten aandragen zijn zeer waardevol. Deze worden meteen verwerkt in verbeterde versies van cursusaanvullingen. Op een goed bijgewerkte website staat ook de laatste informatie over de KaderRichtlijnen Water.

2. Cursus vogelgeluiden

Overal in Nederland zijn groepen vrijwilligers actief met het inventariseren van de aanwezige vogels. Door dit consequent vele jaren achtereen te doen, verkrijgt men een goed beeld van de (soms trage) veranderingen in de natuur. Het is uiteraard belangrijk dat de vrijwilligers een behoorlijke vaardigheid hebben in het herkennen van vogels en hun gezang. Besloten wordt een speciale cursus over vogelgeluiden aan te bieden. De modules zijn verdeeld naar de verschillende natuurdoeltypes (duinen, plassen, moerassen, stadsparken, etc.) en besteden veel aandacht aan de invloed van jaargetijde en tijdstip van de dag. Ook zijn er veel oefeningen om complete geluidsscènes te analyseren (hoeveel vogels zijn aanwezig). De cursus wordt afgesloten met een examen waarna al dan niet een certificaat wordt uitgereikt. Het effect van de cursus is goed merkbaar in de kwaliteit van de inventarisaties. In vervolgcursussen worden de specialisten opgeleid om bepaalde belangrijke biotopen extra nauwkeurig te kunnen inventariseren. Bijzonder is dat bepaalde onderdelen van de cursus ook heel populair blijken te zijn in het onderwijs.

3. Let’s go digital

Voor veel mensen betekent digitale fotografie vooral heel veel foto’s maken om deze vervolgens in een map op de computer op te bergen. Foto’s bewerken is voor de meesten nog een stap te ver. In de cursus digitale fotografie wordt het hele proces stap voor stap uitgelegd en toegelicht. De cursus bestaat uit een aantal onderdelen die onafhankelijk en in willekeurige volgorde bekeken kunnen worden. Er is ook veel aandacht voor praktijkvoorbeelden. Naast het werken met de verschillende programma’s leert men ook de theoretische grondbeginselen kennen (wat is de functie van een histogram en wat kun je ermee doen). Met korte filmpjes worden de verschillende onderdelen van de cursus besproken en toegelicht. Het grote voordeel is dat de cursist zelf aan de hand van de titels bepaalt welke onderdelen hij volgt. Een niet te onderschatten voordeel is dat de cursist de moeilijke filmpjes eindeloos vaak kan bekijken. Iedere cursist bepaalt dus zelf het tijdstip, de tijdsduur, de beoogde vaardigheden en de specifieke deelonderwerpen van de cursus.

MODULES

Nieuwe producten
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
ProductoverzichtLiteratuuronderzoek.html
WelkomWelkom.html
Werken met modulesModules.html
ZakelijkZakelijk.html
PortfolioVoorbeelden_opdrachten.html
Nieuwe productenNieuwe_producten.html
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
ModulesLiteratuuronderzoek.html
WelkomWelkom.html
Werken met modulesModules.html
ZakelijkZakelijk.html
Voorbeelden van opdrachtenVoorbeelden_opdrachten.html
In de krantIn_de_krant.html