Diaserie

Toon iemand een foto en prompt zal hij of zij proberen om de essentie van die foto eruit halen. Tien mensen zullen ook tien verschillende ‘verhalen’ uit de foto halen. Laat een tweede foto uit een serie zien en men gaat meteen op zoek naar de mogelijke verbanden. Men hoeft niet meer te doen dan een aantal foto’s achterelkaar te laten zien om een verhaal te doen ontstaan. Juist door dit oeroude mechanisme is een diaserie zo effectief.

 

Hoe sprekender de foto of fotoserie, hoe sterker de behoefte is aan een goed verhaal. Wie een onderwerp begrijpt, is in staat de essentie daarvan in een verhaalvorm kort en duidelijk weer te geven. Een goede diaserie volgt daarom het 10-20-30 principe: met een beperkt aantal beelden (10 dia’s) wordt in korte tijd (20 minuten) duidelijk (30 punt letters) één onderwerp weergegeven. Op die manier ontstaan hele heldere diaseries die makkelijk aan elkaar te ‘koppelen’ zijn. Het korte tijdsbestek van een diaserie is aantrekkelijk, de drempel om een aantal diaseries te bekijken is dan ook veel lager. Een dia kan een foto, afbeelding, animatie of korte videoclip bevatten. De essentie is dat ene onderwerp dat toegelicht wordt.

MediaModule

Geavanceerde mediatoepassingen met duidelijke modules

LiteratuuronderzoekLiteratuuronderzoek.html
VerkennerVerkenner.html
Multiple choiceMUX.html
InterviewInterview.html
Diaserie
RondleidingRondleiding.html
LezingLezing.html
WebsiteWebsite.html
CursusCursus.html
PodcastPodcast.html
FolderFolder.html
TrainingTraining.html

-

Digitale projectenDigitale_projecten.html
DatabaseDatabase.html

1. Een goede diaserie kan volstaan met 10 dia’s

De drie kenmerken van een goede diaserie

Een diaserie moet gaan over één onderwerp. Alleen op die manier is een heldere eenduidige en afgebakende diaserie te maken met een aansprekende titel. Een diaserie die over één onderwerp gaat is bovendien moeiteloos te koppelen aan andere diaseries (waarbij de titels op elkaar worden afgestemd).  De richtlijn om een verhaal te houden in 20 minuten is een gegeven uit de praktijk: iedereen kan geconcentreerd 20 minuten naar een verhaal luisteren. Daarnaast heeft een goede spreker ook niet meer dan 20 minuten nodig om een goed verhaal te kunnen vertellen. De korte tijdsduur zorgt er ook voor dat er veel meer gelegenheden zijn om een diaserie te bekijken (bijvoorbeeld tijdens een workshop of een vergadering).

2. Een goede diaserie duurt 20 minuten

Wie maar 10 dia’s tot zijn beschikking heeft zal zich moeten beperken tot de absolute essentie van het onderwerp. Wie dan ook nog maar 20 minuten de tijd heeft om zijn verhaal te houden moet daarnaast ook wollig taalgebruik vermijden (helder denken, helder schrijven). Een 30 punt’s lettergrootte voor eventuele bullits dwingt tot krachtige bewoordingen: in korte kernachtige zinnen moet de samenvatting worden gegeven. Korte zinnen voorkomen bovendien dat het publiek veel tijd kwijt is met lezen en daardoor geen aandacht meer heeft voor de spreker. De zin moet zowel bij de getoonde dia als bij het verhaal van de spreker aansluiten. Zij fungeert daardoor als verbindend element tussen de visuele en verbale component van de diaserie.

3. Een goede diaserie gebruikt 30 punts letters

De folder ‘diaserie’

Drie voorbeelden van het werken op basis van diaseries

1. Kleine stadstuinen

Een tuinarchitecte is gespecialiseerd in kleine stadstuinen. Van al haar projecten heeft ze gedetailleerde opnames gemaakt. De afgelopen 20 jaar heeft ze dus duizenden opnames verzameld. Het zijn zowel (geraamde) dia’s als foto’s en een enkel filmpje. Als mensen haar om voorbeelden vragen toont ze zowel fotomappen als dia’s. De hoeveelheid informatie is op deze manier overweldigend en schrikt vaak af. Het advies is om 10 uiteenlopende projecten te selecteren en die te tonen in een diaserie met een korte toelichting. De mensen krijgen de mogelijkheid om te kiezen van welke projecten ze meer willen weten. Op die projecten wordt dieper ingegaan met een diaserie van 10 opnames, met eventueel een kort filmpje. Deze diaseries zijn zonder veel moeite te maken. De opnames zijn allemaal al gemaakt en aanwezig, ze hoeven eventueel alleen nog maar gedigitaliseerd te worden. Doordat de opnames op een vaste plek staan kan er veel sneller ingesprongen worden op een vraag omdat het opzoeken van het juiste voorbeeld veel minder tijd in beslag neemt!

2. Het paddenpoelenproject

Diverse lokale werkgroepen (bestaande uit de amfibieënwerkgroep, de vlinderwerkgroep en de waterplantenwerkgroep) hebben samen met de gemeente meegewerkt aan de realisatie van een paddenpoel. Er is een lijvig boek verschenen over de totstandkoming van de paddenpoel. Alle stadia van de paddenpoel zijn uitgebreid beschreven en er is veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen van de amfibieën, vinders en waterplanten gedurende die periode. Ook is er een DVD ontwikkeld met 20 diaseries die aansluiten op de indeling van het boek. De ontwikkeling van de paddenpoel wordt door de diverse werkgroepen bijgehouden en in kaart gebracht. Er is na 5 jaar zo veel nieuwe informatie dat er wel een nieuw boek geschreven kan worden, met diagrammen en tabellen en heel veel nieuwe dia’s. Het advies is om het aantal diaseries op de DVD flink uit te breiden en er een dunner boekje bij toe te voegen. Het is veel goedkoper om een DVD te produceren dan een dik boek te publiceren. Daarbij komt dat deze DVD ideaal is om te gebruiken bij voorlichtingen, presentaties en in het onderwijs.

3. Handleidingen Duurzaam Bouwen

Wie op internet gaat zoeken hoe hij bijvoorbeeld het dak van zijn tuinschuur kan voorzien van sedumbegroeiing verzandt vrijwel direct in een groot aantal sites die het aanvankelijke enthousiasme al snel laten doven. Speciaal daarom maakt een bio-ecologische bouwvereniging diaseries die in 10 dia’s een project tot in detail bespreken. Doel van de diaseries is om mensen te stimuleren om ook daadwerkelijk te beginnen. Ook worden er adressen gegeven waar het materiaal te koop is en waar men terecht kan voor hulp en advies. De meest uiteenlopende projecten worden getoond, zowel voor binnenshuis voor (hoe zet ik een houten vloer goed in de was in plaats van aflakken) als buitenshuis (hoe maak ik een grindkoffer om hemelwater in de bodem te laten zakken). Met heldere dia’s, korte filmpjes, voice-over en duidelijke samenvattingen worden de diverse projecten toegelicht.. Ook voor bedrijven zijn er diaseries ontwikkeld, zoals hoe worden de betonnen wanden van een vergaderzaal voorzien van leemstuc en  wat is het beste zonnepaneel voor ons bedrijfsdak.

MODULES

Nieuwe producten
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
ProductoverzichtLiteratuuronderzoek.html
WelkomWelkom.html
Werken met modulesModules.html
ZakelijkZakelijk.html
PortfolioVoorbeelden_opdrachten.html
Nieuwe productenNieuwe_producten.html
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
ModulesLiteratuuronderzoek.html
WelkomWelkom.html
Werken met modulesModules.html
ZakelijkZakelijk.html
Voorbeelden van opdrachtenVoorbeelden_opdrachten.html
In de krantIn_de_krant.html