Lezing

Mensen vertellen elkaar voortdurend verhalen. Vrijwel alle kennis is ingebed (of kan worden ingebed) in verhalen. Sommige mensen zijn opvallend goed in het vertellen van verhalen. Een lezing vormt voor die mensen een extra stimulans om één bepaald verhaal verder uit te werken en toegankelijk te maken voor een grote doelgroep.

 

Het lijkt een open deur, maar een goede lezing begint met het kiezen van een goed onderwerp. En dit is dan ook precies het punt waarop vrijwel alle lezingen verbeterd kunnen worden. Een onderwerp kan onnodig complex, gedetailleerd of specialistisch zijn. Wie eenmaal het perfecte onderwerp heeft gevonden (met het liefst ook nog de bijbehorende titel) zal merken dat het ontwikkelen van de lezing als vanzelf lijkt te gaan: de ‘Gestalt’ van de lezing is gevonden. De titel (of werktitel) van de lezing fungeert als roer, kleine wijzigingen van de titel sturen de lezing een hele andere richting op. Sommige mensen weten zo’n interessant verhaal weg te zetten, dat men maanden later nog steeds delen daarvan letterlijk kan navertellen.

 

MediaModule

Geavanceerde mediatoepassingen met duidelijke modules

MODULES

LiteratuuronderzoekLiteratuuronderzoek.html
VerkennerVerkenner.html
Multiple choiceMUX.html
InterviewInterview.html
DiaserieDiaserie.html
RondleidingRondleiding.html
Lezing
WebsiteWebsite.html
CursusCursus.html
PodcastPodcast.html
FolderFolder.html
TrainingTraining.html

-

Digitale projectenDigitale_projecten.html
DatabaseDatabase.html

1. Een goede lezing heeft een interessant verhaal

De drie kenmerken van een goede lezing

Een goede spreker is allereerst innig verbonden met zijn onderwerp. Deze verbinding is met name emotioneel, waardoor een heel specifiek en persoonsgebonden verhaal ontstaat. Iemand met een interessante stijl weet het publiek het gevoel te geven dat hij exact aanvoelt wat er speelt, wat voor problemen er zijn en welke vragen er leven. Hij weet voor iedereen de juiste vertaalslag te maken. Vanuit die positie kan hij voor iedereen een perspectief schetsen, vol met mogelijkheden, grappige anecdotes, onverwachte verbanden en dieperliggende oorzaken. De toon is positief, opbouwend en persoonlijk. Na een dergelijke lezing voelt men zich verrijkt met nieuwe inzichten. Pas dan zal iemand een lezing interessant vinden.

2. Een goede lezing heeft een interessante spreker

Doordat de spreker zich terdege heeft voorbereid op zijn lezing (bijvoorbeeld door een literatuuronderzoek),  heeft hij meestal ook een schat aan beeld- en geluidsmateriaal verzameld. Het verhaal kan op vele manieren ondersteund worden, bijvoorbeeld door de kernzinnen op een scherm te projecteren, dia’s of videoclips te laten zien, een rondleiding te tonen of geluidsfragmenten te laten horen. Al deze presentatievormen kunnen ook gecombineerd worden zodat een interessante presentatie het verhaal ondersteunt. Door de lezing op te nemen en op DVD vast te leggen kunnen ook mensen die niet in de gelegenheid waren de lezing “live” bij te wonen deze bekijken. Op deze manier bereikt de lezing een maximaal grote doelgroep.

3. Een goede lezing wordt interessant gebracht

De folder ‘lezing’

Drie voorbeelden van het werken op basis van lezingen

1. Denkend aan Nederland

Van 27 mei tot 4 september 2005 had het NAI (Nederlandse Architecten Instituut) een tentoonstelling  'Polders - Een theater van land en water'. Speciaal hiervoor had de Technische Universiteit Delft twaalf prachtig gedetailleerde maquettes ontworpen compleet met molentrappen, koeien en rijen wilgen. Er is veel onderzoek gedaan om de maquettes op deze schaal te kunnen ontwerpen.  Veel van deze achterliggende informatie was echter niet beschikbaar voor de (buitenlandse) bezoekers; bij iedere maquette was slechts summiere tekst te lezen. Advies is om al in de voorbereidingsfase een aantal lezingen te laten ‘meelopen’ waarin de structuur en de informatie per maquette wordt verzameld. De lezingen worden op een DVD gezet en in meerdere talen ondertiteld. Bij de maquette wordt de desbetreffende lezing afgespeeld. De DVD is te zien op de website en te koop in de winkel van het NAI. Met deze DVD heeft het NAI een extra virtuele tentoonstelling op hun website.

2. De vliegende deur

De zeearend (Haliaeetus albicilla) is een reusachtige roofvogel met een spanwijdte van 1,5 meter (hij wordt daarom ook wel vliegende deur genoemd). De zeearend is één van de weinige natuurlijke vijand van de aalscholver (Phalcororax carbo), een beschermde vogel die in Nederland in korte tijd een complete vijver kan leegvissen. Men overweegt de visarend in Nederland te herintroduceren om een einde te maken aan de onstuimige groei van de aalscholvers. Ter voorbereiding daarvoor organiseert men een seminar over de visarend voor specialisten uit binnen-en buitenland. Alle lezingen en postersessies van het seminar worden opgenomen en ondertiteld. Deze opnames worden gebruikt om de informatie toegankelijker te maken voor een breder publiek en er wordt een werkgroep opgericht. De invulling wordt uitgebreid besproken, er worden verschillende presentatievormen gecreëerd en getest in een tiental proeflezingen met verschillende doelgroepen. Na ieder proeflezing volgt een evaluatie en verbeteringen worden doorgevoerd. De uiteindelijke lezing wordt opgenomen, op DVD vastgelegd en verspreid onder medewerkers van beheer en onderhoud.

3. De lezingenverzameling

Eén van de Probus-groepen (gepensioneerde academici) in Nijmegen organiseert twee keer per maand een bijeenkomst waarbij steeds één van de leden een lezing geeft. De onderwerpen zijn zeer divers en variëren van de geschiedenis van Staatsbosbeheer tot de ontwikkelingen van Museumpark Orientalis. Deze lezingen worden alleen gegeven  voor de leden van de groep. Veel andere Probus- groepen organiseren vergelijkbare bijeenkomsten. Ook hier is slechts een kleine groep mensen aanwezig. Eén van de groepen besluit om de lezingen op te nemen en te digitaliseren. Op deze manier gaan de lezingen (waarbij vaak vele tientallen uren werk in is gaan zitten) niet verloren maar vormen een prachtig archief. Al snel worden deze lezingen onderling uitgewisseld. Naar aanleiding van dit initiatief besluit men in Nijmegen om jaarlijks een competitie te houden voor de beste lezing van het jaar. Alle lezingen uit de competitie verschijnen op DVD. Binnen de kortste keren groeit de competitie uit tot een landelijk fenomeen.

MediaModule

Geavanceerde mediatoepassingen met duidelijke modules

Nieuwe producten
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
ProductoverzichtLiteratuuronderzoek.html
WelkomWelkom.html
Werken met modulesModules.html
ZakelijkZakelijk.html
PortfolioVoorbeelden_opdrachten.html
Nieuwe productenNieuwe_producten.html
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
ModulesLiteratuuronderzoek.html
WelkomWelkom.html
Werken met modulesModules.html
ZakelijkZakelijk.html
Voorbeelden van opdrachtenVoorbeelden_opdrachten.html
In de krantIn_de_krant.html