Literatuuronderzoek

Boeken, tijdschriften en artikelen brengen mensen in aanraking met allerlei nieuwe inzichten, ideeën en wetenswaardigheden. Een goedgevulde boekenkast vormt een inspirerende en leerzame omgeving. Een mens vormt zijn omgeving, de omgeving vormt de mens. Hoe beter de omgeving, hoe beter de mens.

 

Structuur zorgt ervoor dat voorwerpen een plaats krijgen en op die plaats weer gevonden kunnen worden. Op dezelfde wijze is structuur verbonden met een onderwerp dat bestudeerd moet worden en voor ieder onderwerp moet gezocht worden naar de meest geschikte structuur. Deze structuur wordt enerzijds gevormd door het literatuuronderzoek, maar daarnaast bepaalt de structuur (trefwoorden) het literatuuronderzoek. Naarmate er meer informatie wordt verkregen moet ook de structuur steeds verder worden verfijnd. Verder zorgt een goede structuur er ook voor dat er als ‘vanzelf’ allerlei verbanden aan de oppervlakte komen. De logica van de structuur verbindt de onderliggende informatie door de vorming van associaties.

 

MediaModule

Geavanceerde mediatoepassingen met duidelijke modules

Literatuuronderzoek
VerkennerVerkenner.html
Multiple choiceMUX.html
InterviewInterview.html
DiaserieDiaserie.html
RondleidingRondleiding.html
LezingLezing.html
WebsiteWebsite.html
CursusCursus.html
PodcastPodcast.html
FolderFolder.html
TrainingTraining.html

-

Digitale projectenDigitale_projecten.html
DatabaseDatabase.html

1. Een goed literatuuronderzoek is gestructureerd

De drie kenmerken van goed literatuuronderzoek

Een brede opzet verhoogt de kans dat twee voorheen van elkaar gescheiden werelden, met elkaar in verbinding komen. Door een literatuuronderzoek breed op te zetten worden er ook veel meer mogelijkheden gecreëerd om het te bestuderen onderwerp beter in beeld te krijgen. Een literatuuronderzoek moet, als het even kan, een groot gebied bestrijken. Uiteraard hoeven niet alle ‘richtingen’ even ver te worden uitgewerkt. Belangrijk is dat de eerste aanzet wordt gegeven door bijvoorbeeld enkele kritische overzichtsartikelen van de desbetreffende richtingen te bestuderen. Deze artikelen geven een goed beeld van dat deel van het onderzoek en bevatten doorgaans veel referenties. Besproken wordt welke richtingen verder worden uitgewerkt.

2. Een goed literatuuronderzoek is breed opgezet

Al vrij snel wordt in een literatuuronderzoek duidelijk welke richtingen het meest veelbelovend zijn. Door deze veelbelovende richtingen in de verschillende fasen steeds verder uit te werken ontstaat er een toenemende diepgang. Door de referenties te bestuderen komen met relatief weinig moeite de mooiste artikelen en boeken boven water op de meest verrassende plaatsen (bijvoorbeeld uit de Stadsbibliotheek Middelburg). Er ontstaat een steeds beter en diepgaander beeld over het onderwerp. Zodra de eerste goede artikelen zijn gevonden, gaat het literatuuronderzoek steeds meer opleveren. Het proces gaat zich op een gegeven moment zelf voeden; betere artikelen leiden naar nog betere artikelen.

3. Een goed literatuuronderzoek is diep uitgewerkt

De folder ‘literatuuronderzoek’

Drie voorbeelden van het werken op basis van literatuuronderzoek

1. Inspirerende voorbeeldprojecten

Eén van de speerpunten van de gemeente is het stimuleren van energiebesparing door particuliere huishoudens. Er wordt besloten om een informatiepakket over zonnepanelen samen te stellen. Na een gericht literatuuronderzoek wordt er onder andere een geslaagd project in het tijdschrift ‘Solar Energy’ gevonden. In een Engelse nieuwbouwwijk heeft de woningcorporatie ervoor gekozen om de daken geheel te bedekken met zonnepanelen. De nieuwe bewoners kregen uitgebreide voorlichting over de zonnepanelen en veel tips over andere vormen van energiebesparing. De gemiddelde besparing was meer dan 200% hoger dan verwacht! Er was duidelijk een bewustwording opgetreden bij de gebruikers en de meeste energiebesparende tips waren makkelijk door te voeren in hun huishoudens. Deze en andere voorbeeldprojecten worden verzameld en geëvalueerd. Op basis van de verzamelde literatuur wordt er een uitgebreid informatiepakket samengesteld. Ook worden woningcorporaties van de gemeente benaderd om in geval van dakrenovaties bovengenoemde zonnepanelen te overwegen.

2. De Watertuinen

Een klein tuincentrum besluit zich volledig te gaan specialiseren in waterplanten in reactie op de steeds toenemende concurrentie met grote tuincentra. Het verandert zijn naam in De Watertuinen. Er wordt veel aandacht besteed aan het verstrekken van unieke informatie. Hierdoor ontstaat er een sterke klantenbinding. Ook de website van het tuincentrum wordt aangepast. Voor de invulling hiervan wordt een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd. Er komen opvallende feitjes naar boven, bijvoorbeeld dat er in Engeland een waterlelie is die wel 500 jaar oud is. Het tuincentrum besluit een nieuwsbrief geheel te wijden aan de witte waterlelie. De nieuwsbrief is een doorslaand succes en levert veel nieuwe klanten op. Vooral de rubriek Wistudatjes is erg populair. Iedere 3 maanden verschijnt er een themanummer over een bepaalde waterplant. Door het uitgebreide literatuuronderzoek is er voldoende materiaal om deze nieuwsbrieven te schrijven. De nieuwsbrief wordt voornamelijk digitaal verspreid en iedere maand komen er tientallen abonnees bij. Er hoeft slechts één keer per jaar een globaal literatuuronderzoek uitgevoerd te worden om de meest recente literatuur te vinden.

3. De projectbibliotheek

Een kleine politieke partij van een gemeente zet zich in om verouderde stadswijken op te knappen door planmatig onderhoud en renovatie uit te voeren vanuit een duidelijke visie. Langzaamverkeersassen, pleinen en parkjes zijn in deze benadering de juiste manier om de leefomgeving een zet in de goede richting te geven. Speciaal om deze visie verder uit te werken en om communicatie te bevorderen besluit men tot de inrichting van een speciaal informatiecentrum. De bezoeker vindt hier boeken, tijdschriften, artikelen en maquettes over het onderwerp stadsvernieuwing. Een secretaresse wordt opgeleid tot documentaliste. Haar wordt geleerd om zoekopdrachten in te voeren in een database en ook de nieuwsbrief te verzorgen (met daarin een overzicht van de nieuwe aanwinsten). Waar de bezoekers vooral gecharmeerd van zijn is het grote aantal voorbeelden dat het informatiecentrum heeft. Van over de hele wereld kan men uitgebreide informatie vinden van geslaagde en minder geslaagde revitaliseringsprojecten.

MODULES

Nieuwe producten
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
Productoverzicht
WelkomWelkom.html
Werken met modulesModules.html
ZakelijkZakelijk.html
PortfolioVoorbeelden_opdrachten.html
Nieuwe productenNieuwe_producten.html
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
Modules
WelkomWelkom.html
Werken met modulesModules.html
ZakelijkZakelijk.html
Voorbeelden van opdrachtenVoorbeelden_opdrachten.html
In de krantIn_de_krant.html