Multiple choice

Een multiple choice (MUX) gaat uit van een specifiek probleem of situatie. Vanuit deze specifieke context wordt de beschikbare kennis in kaart gebracht en omgewerkt naar een aantal oplossingen. De MUX kan door haar vorm enorm veel informatie vanuit uiteenlopende invalshoeken en disciplines onder één noemer (de specifieke context) brengen in een aantrekkelijke interactieve vorm.

 

Zowel het ontwikkelen als het gebruiken van een MUX is zeer leerzaam. Voor de ontwikkelaars (het team van deskundigen) is het zaak om een probleem te selecteren en te formuleren dat het gebied zo goed mogelijk in kaart brengt. Iedere deskundige kan vanuit zijn eigen invalshoek zijn oplossing(en) uitwerken. Daarbij worden voortdurend nieuwe verbanden ontdekt. De MUX blijft altijd in ontwikkeling; het aantal oplossingen kan traploos worden uitgebreid (het programma selecteert steeds een groep van vier antwoorden waarvan slechts één antwoord goed of juist fout is). Voor de gebruiker betekent de opzet van de MUX dat hij wordt ondergedompeld in een wereld van mogelijkheden (oplossingen) en daar zijn eigen weg in moet zien te ontdekken.

MediaModule

Geavanceerde mediatoepassingen met duidelijke modules

LiteratuuronderzoekLiteratuuronderzoek.html
VerkennerVerkenner.html
Multiple choice
InterviewInterview.html
DiaserieDiaserie.html
RondleidingRondleiding.html
LezingLezing.html
WebsiteWebsite.html
CursusCursus.html
PodcastPodcast.html
FolderFolder.html
TrainingTraining.html

-

Digitale projectenDigitale_projecten.html
DatabaseDatabase.html

1. Een goede MUX zorgt voor ontdekkend leren

De drie kenmerken van een goede multiple choice

Veel problemen zijn te breed (veel invalshoeken) en te diep (alles is met elkaar verbonden) om op een lineaire manier in beeld te kunnen brengen. Dat betekent dat een MUX het probleem en zijn mogelijke oplossingen op een associatieve manier (lees individueel gestuurd) moet kunnen ontsluiten. Op die manier blijft de rijkheid van het probleem behouden. In een MUX is het met name de bedoeling om tegenstrijdige oplossingen op te nemen. Doordat iedere oplossing op naam staat van de ontwikkelaar hoeven er ook geen compromissen gesloten te worden. Daardoor komen ook de eigenzinnige oplossingen in beeld. De gebruiker wordt hierdoor gestimuleerd om zijn eigen mening te vormen.

2. Een goede MUX is compleet

Unieke eigenschap van de MUX is dat het groepsprocessen op krachtige wijze ondersteunt. Rondom een MUX kunnen bijvoorbeeld workshops worden georganiseerd (zowel om deze te ontwikkelen als om deze toe te passen). Voor wie graag denkt in het BOB-proces (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming) is een MUX het perfecte instrument om het gehele proces te doorlopen. Zo is een MUX ideaal geschikt in opleidingen; voordeel is bovendien dat de docent het proces alleen maar hoeft te faciliteren (hij hoeft de kennis dus niet actief te beheersen). Door al deze toepassingsmogelijkheden zal het ontwikkelteam regelmatig bij elkaar komen om de MUX te voorzien van de nieuwste inzichten.

3. Een goede MUX bevordert groepsprocessen

De folder ‘MUX’

Drie voorbeelden van het werken op basis van multiple choice

1. De levende sloot

In een woonwijk is het water zichtbaar aanwezig in de vorm van een slotenstelsel. De brede, enigszins verdiept liggende sloten geven een open indruk, maar zijn verder saai uitgevoerd met een talud bestaande uit gazon en een enkele boom. Ter plaatse van een aangrenzende basisschool wil men een meer natuurvriendelijke oeverinrichting laten aanbrengen. Dit project zou tevens fungeren als voorbeeld voor de rest van de wijk. Een team van deskundigen, ouders en de betrokken gemeentelijke diensten buigt zich over het probleem en produceert in enkele maanden een MUX waarin het complete probleem met alle oplossingen is toegelicht (denk aan educatie, veiligheid, onderhoud en gewenst eindbeeld). Tijdens het ontwikkelen van de MUX is men tevens tot inzicht gekomen welke oplossing het meest gunstig uit zou pakken. De MUX wordt ingezet bij overleg met de ouderraad, omwonenden en andere betrokken partijen van het project. Na realisatie van het project blijft men de MUX onderhouden, vooral gestimuleerd door het veelvuldige gebruik van initiatiefgroepen uit andere gemeenten.

2. Netwerk van stadswandelingen

Een belangrijk thema in de stedelijke omgeving is het stimuleren van korte wandelingen. Naast gezondheid en milieu komt ook een economisch motief: een ‘wandelstad’ is immers ook aantrekkelijk voor bezoekers én de eigen burgers. De wethouder van economische zaken produceert daarom een ambitieus plan om de kwaliteit van het netwerk van wandelpaden in de stad op een flink hoger plan te tillen. Om iedereen in beweging te krijgen worden er een aantal MUX-en opgezet waarbij een groot aantal (al dan niet succesvolle) stedelijke wandelpaden uit andere steden als voorbeeld wordt opgenomen. Bijzonder is dat alleen wandelpaden die al minstens 10 jaar oud zijn in het onderzoek mogen worden meegenomen; op die manier kunnen veel ervaringsgegevens worden ingebracht. Door slim geformuleerde probleemstellingen worden de wandelpaden op allerlei manieren in de MUX-en verwerkt. De wethouder slaat twee vliegen in één klap: niet alleen zijn de voorbeelden zeer inspirerend, maar ook is de informatie buitengewoon bruikbaar (projecten kunnen soms één op één worden overgenomen). Het wandelplan krijgt een permanente plek op de agenda van de gemeente.

3. De Sint Bernard bakfiets

De Fietsersbond en de Consumentenbond nemen het initiatief om een website op te zetten speciaal voor bakfietsen. Er wordt uitgegaan van de resultaten van een Duits onderzoek dat veel succes heeft gehad doordat de bijbehorende videoclips van de bakfietsen op hun site waren geplaatst. Besloten wordt om naast de gebruikelijk test in hun tijdschriften ook enkele MUX-en te ontwikkelen. Centraal in iedere MUX staat een gezin en de vraag was steeds welke bakfiets het meest geschikt zou zijn. In de oplossingen werd steeds een aantal clips getoond die de desbetreffende bakfiets met het beoogde gebruik toonde. Zo was er een gezin met twee kleine kinderen waarbij man en vrouw afwisselend de kinderen naar school brachten. Omdat de man een flink stuk langer was dan de vrouw moest de bakfiets, naast kindvriendelijk, vooral ook snel en makkelijk instelbaar zijn. Een echtpaar dat hun beide Sint Bernard honden graag naar het bos wilde vervoeren was vooral geïnteresseerd in een flink aantal versnellingen om over een rul bospad te kunnen fietsen. De website is in korte tijd zeer populair en de stroom van reacties maakt het mogelijk de MUX voortdurend uit te breiden en te verbeteren.

MODULES

Nieuwe producten
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
ProductoverzichtLiteratuuronderzoek.html
WelkomWelkom.html
Werken met modulesModules.html
ZakelijkZakelijk.html
PortfolioVoorbeelden_opdrachten.html
Nieuwe productenNieuwe_producten.html
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
ModulesLiteratuuronderzoek.html
WelkomWelkom.html
Werken met modulesModules.html
ZakelijkZakelijk.html
Voorbeelden van opdrachtenVoorbeelden_opdrachten.html
In de krantIn_de_krant.html