Het werken met modules

Op dit moment zijn twaalf verschillende modules ontwikkeld waardoor voor vrijwel iedere toepassing een geschikte module (of een combinatie daarvan) te vinden is. De veelzijdigheid van de modules maakt het mogelijk om voor iedere toepassing een geheel eigen benaderingen te ontwikkelen. Een tweetal (fictieve) voorbeelden tonen de praktische voordelen van het werken met modules. Let bij de beide voorbeelden vooral ook op de verscheidenheid van deelnemers, doelstellingen en doelgroepen. Probeer zelf eens de volgorde en keuze van modules te veranderen.

 

Een mogelijk scenario

Tijdens de eerste brainstormsessies blijkt dat vooral visueel materiaal goed aanslaat bij de kinderen. En als men dan ook nog zelf aan de slag mag, dan is de motivatie helemaal goed. Men besluit een podcast te maken (als betaald alternatief voor schooltelevisie) waarin steeds een ander leuk praktijkvoorbeeld aan bod komt. In de eerste episode vertelt een klas over de twintig kikkers die dat jaar in het klaslokaal zijn gekweekt en uitgezet zijn in de natuur.


Van iedere podcast is bij de uitgever een boekje (de module folder) te verkrijgen. Ook is er een DVD verkrijgbaar met daarop uitvoerige instructies voor de leraar (de module lezing). De wekelijkse podcasts blijken al vanaf het begin goed bekeken te worden, verrassend genoeg zijn er ook veel ouders die zich abonneren op de podcast.


De uitgever ontwikkelt ter aanvulling van de podcast een cursus waarin leraren worden geleerd om zelfstandig professionele podcasts te ontwikkelen. Voor het daadwerkelijk oefenen met het maken van de podcasts wordt een aparte training gegeven. Hierdoor verzekert de uitgever zich van een continue toestroom van nieuwe episodes voor haar podcast.


Rondom de meest succesvolle podcasts (denk even aan de kikkers) worden speciale producten gemaakt. Hiervoor heeft men een aantal specialisten gevraagd om uitleg te geven over het kweken van speciale soorten (de module interview).


Door middel van literatuuronderzoek kan de uitgever in korte tijd haar onderwerpen goed in kaart brengen en dankzij een bijbehorende database kunnen veel gegevens toegankelijk worden gemaakt.

MediaModule

Geavanceerde mediatoepassingen met duidelijke modules

Een gemeente wil een oude woonwijk revitaliseren. Eén van de kernpunten daarbij is om de wijk een groener (en dus vriendelijker) aanzien te geven. De vraag is hoe ze het proces op gang kunnen brengen en daarbij de bewoners een actieve rol te laten spelen bij de herinrichting van hun wijk. Op die manier zou men twee vliegen in één klap slaan: meer groen en meer sociale cohesie.


Wat is de toegevoegde waarde van het werken met modules?

Voorbeeld 1. Groener wonen

Een mogelijk scenario

Om het project van de grond te krijgen wordt besloten om een dertigtal succesvolle voorbeelden van groenprojecten bij andere steden door de module rondleiding duidelijk in beeld te brengen. De verzameling is perfect te gebruiken bij voorlichtingsavonden van bewoners, bedrijven en andere gemeentelijke diensten.


Geïnspireerd door de voorbeelden melden een aantal individuen en groepen zich aan om zelf projecten uit te voeren. De projecten worden  begeleid en betaald door gemeentelijke diensten. De projecten worden door middel van foto’s en video-opnames met de module diaserie vastgelegd. De voice-overs worden ingesproken door de deelnemers.


Na enkele weken verschijnt de eerste nieuwsbrief (module folder) die huis-aan-huis verspreid wordt. Dit zorgt voor een ware toeloop van nieuwe deelnemers waardoor het proces nu pas echt op gang komt.


Een woningcorporatie besluit om de bewoners te stimuleren om groene ideeën in te leveren. Deze ideeën (en het commentaar van specialisten) worden omgewerkt naar de module multiple choice (MUX) zodat de ideeën op een speelse manier gecombineerd worden met de benodigde kennis.


Op een speciale website is alle informatie overzichtelijk terug te vinden. Doordat de gemaakte modules probleemloos op de website kunnen worden geplaatst is de website eenvoudig te onderhouden. De website groeit uit tot dé ontmoetingsplaats van bewoners, projecten en initiatieven. Vooral de vraagbaak (de module verkenner) wordt veel gebruikt.

Een uitgever van schoolboeken wil onderzoeken in hoeverre nieuwe producten op basis van interactieve media zijn in te passen in het leslokaal. Men start een driejarig onderzoek om een aantal prototypes te ontwikkelen en in de praktijk te testen. Als doelgroep neemt met groep 8 van de basisschool. Men heeft hiervoor namelijk al een behoorlijk netwerk van docenten.


Wat is de toegevoegde waarde van het werken met modules?

Voorbeeld 2. Kinderen en kikkers

Nieuwe producten
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
ProductoverzichtLiteratuuronderzoek.html
WelkomWelkom.html
Werken met modules
ZakelijkZakelijk.html
PortfolioVoorbeelden_opdrachten.html
Nieuwe productenNieuwe_producten.html
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
ModulesLiteratuuronderzoek.html
WelkomWelkom.html
Werken met modules
ZakelijkZakelijk.html
Voorbeelden van opdrachtenVoorbeelden_opdrachten.html
In de krantIn_de_krant.html