Podcast

De techniek van podcasten maakt het mogelijk voor het eerst in de geschiedenis dat een individu zijn boodschap (zoals een filmpje, een lezing een rondwandeling of een diaserie) met de gehele wereld kan delen zonder kosten. Een podcast is overal te bekijken, zowel privé op een computer, iPod of mp3-speler, als gezamenlijk via een computer met eventueel een beamer. Daarnaast is een podwalk te beluisteren tijdens een rondleiding.

 

Omdat iedereen zonder veel kosten een podcast kan produceren, is er een enorm groot en gevarieerd aanbod. Om toch te kunnen opvallen moet de maker bovenal herkenbaar en stabiel zijn en binnen zijn onderwerp hoge kwaliteit leveren. Opvallend is dat de beste (en meest bekeken) podcasts door individuen en niet door grote ondernemingen worden gemaakt. Omdat de podcasts gratis vanaf het internet te downloaden zijn, is het voor de maker een uitdaging om zijn kijkers aan zich gebonden te houden. Het is voor de kijker de uitdaging om de serie(s) podcasts te blijven volgen. Een serie podcasts fungeert wat dat betreft als een gepersonificeerd televisiekanaal of radiostation, geheel afgestemd op de persoonlijke interesses van de gebruiker.

 

MediaModule

Geavanceerde mediatoepassingen met duidelijke modules

LiteratuuronderzoekLiteratuuronderzoek.html
VerkennerVerkenner.html
Multiple choiceMUX.html
InterviewInterview.html
DiaserieDiaserie.html
RondleidingRondleiding.html
LezingLezing.html
WebsiteWebsite.html
CursusCursus.html
Podcast
FolderFolder.html
TrainingTraining.html

-

Digitale projectenDigitale_projecten.html
DatabaseDatabase.html

1. Een goede podcast heeft een duidelijke identiteit

De drie kenmerken van een goede podcast

Iedere episode van een podcast is op dezelfde manier opgebouwd en bevat herkenbare elementen, zoals nauwelijks intro, veel nieuwe informatie wordt uiteengezet in een beknopte toelichting en een aantal gevarieerde voorbeelden. Ook bevat iedere episode een duidelijke titel zodat die na bekijken makkelijk op te bergen en opzoekbaar is in het archief. De tijdsduur van een podcast varieert van een halve minuut tot een half uur. Wie regelmatig naar podcasts luistert (of kijkt) zal merken dat de kwaliteit van het geluid erg belangrijk is. Gestommel, keelschrapen en gekuch zijn zeer storend, evenals stopwoordjes of versprekingen. Het ambitieniveau is dat van een nieuwsuitzending, uitermate helder geformuleerd, prettig te volgen en voor iedereen toegankelijk.

2. Een goede podcast is kort en krachtig

In een serie podcasts worden steeds nieuwe onderwerpen en elementen behandeld. Er worden ook voortdurend nieuwe links naar de achterliggende website getoond. De kijker kan zich hierdoor steeds verder in het onderwerp verdiepen. De maker krijgt hiermee ook de mogelijkheid om geld te verdienen. Een podcast met korte stukjes uit een lezing kan bijvoorbeeld verwijzen naar de bijbehorende website waarop complete lezingen verkrijgbaar zijn op DVD. Andersom kan een podcast ook dienen om een bestaand product te promoten (de podcasts van het wetenschappelijke weekblad ‘Nature’ maken luisteraars attent op nieuwe onderwerpen en biedt vooral ook toegevoegde waarde door de auteurs te interviewen).

3. Een goede podcast blijft boeien

De folder ‘podcast’

Drie voorbeelden van het werken op basis van podcast

1. Boomcast

Bomen nemen altijd een bijzondere plaats in. Tijdens een wandeling in een bos komt men tot rust, doet men nieuwe energie op. Ook in een woonwijk is het belangrijk dat er een variatie aan bomen staat. Doelstelling van deze podcast (in videoformaat) is het aantonen van de toegevoegde waarde van bomen in een stedelijke omgeving. Hiervoor wordt in iedere episode een opvallend mooi stadsbeeld getoond. De omwonenden vertellen over de het bijzondere gevoel dat ze bij die bomen hebben. Spectaculair onderdeel van iedere episode is dat de bomen ook fotografisch verwijderd worden zodat het verschil extra goed zichtbaar is. Eveneens een vast onderdeel is ook dat de betreffende bomen in andere, nog kale delen van de stad worden geplaatst. Verweven door de episode worden veel nuttige tips gegeven over de desbetreffende boomsoort. Mede hierdoor wordt de boomcast opvallend veel bekeken door gemeentes en wijkraden die vervolgens erg snel om tafel gaan zitten om ideeën uit te wisselen. Verbonden aan de podcast is een website met meer informatie.

2. Natuurspeelparkencast

Natuurspeelparken zijn een voorbeeld van multifunctioneel groen. Door uitgekiende ontwerpen blijkt het mogelijk om op een klein (en soms zelfs zeer klein) oppervlak een veelheid aan functies te kunnen combineren. Voorbeelden hiervan zijn veilig buitenspelen, kennismaking met dieren, respect voor de natuur en minder onderhoud doordat er grazende dieren rondlopen. Sommige parken functioneren al tientallen jaren waardoor er een veel kennis opgedaan. Deze kennis kan worden ingezet voor het ontwerpen van nieuwe natuurspeelparken. In iedere episode van de podcast wordt een natuurspeelpark (in binnen- en buitenland) nader bekeken. Opnames van spelende kinderen tonen aan hoe de diverse onderdelen van het park worden gebruikt. Dankzij het tonen van vele geslaagde voorbeelden is het ambitieniveau van nieuw aan te leggen parken een stuk hoger: veel gemeentes zijn nog steeds huiverig om dieren te laten grazen, ze vrezen schadeclaims van ouders en hondeneigenaren. In verschillende parken grazen al jaren Soay-schapen die nog nooit problemen hebben veroorzaakt. Deze geruststellende beelden trekt menig gemeente over de streep.

3. De kastelenpodwalk

Ieder kasteel heeft wel een opvallende kasteelheer gehad. De meest excentrieke kasteelheren uit de 15e eeuw hebben tijdens een luidruchtige bijeenkomst besloten het gewone volk van de 21e eeuw de geheimen van hun kasteel prijs te geven. Niets is leuker dan die geheimen in je eentje in je eigen tempo te ontdekken. Daarom krijgen de bezoekers bij de ingang van het kasteel een iPod met koptelefoon. Vol enthousiasme leidt de kasteelheer de bezoekers rond in zijn eigen kasteel. Aan de hand van nummers aan de muur vertelt hij over het de geschiedenis van het kasteel en over de landgoederen eromheen. De bezoeker bepaalt dus zelf waar hij meer over wil weten of welk verhaal hij nog een keer wil horen. Diverse vertrekken worden getoond zoals de keuken en zijn slaapkamer. Zo is ook het geheime kapelletje te zien en de bezoeker hoort een stukje van de Latijnse Hoogmis. De kasteelheer daagt kinderen uit om de ophaalbrug op te halen. De kasteelheren merken een stijging van het aantal bezoekers en meerdere volgen dit voorbeeld.

MODULES

Nieuwe producten
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
ProductoverzichtLiteratuuronderzoek.html
WelkomWelkom.html
Werken met modulesModules.html
ZakelijkZakelijk.html
PortfolioVoorbeelden_opdrachten.html
Nieuwe productenNieuwe_producten.html
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
ModulesLiteratuuronderzoek.html
WelkomWelkom.html
Werken met modulesModules.html
ZakelijkZakelijk.html
Voorbeelden van opdrachtenVoorbeelden_opdrachten.html
In de krantIn_de_krant.html