Training

Natuurlijk kun je als organisatie alles uitbesteden aan derden. De vraag is echter of dat altijd zo verstandig is. Zeker wanneer het communicatie betreft. Een alternatief voor uitbesteden is het trainen van de eigen medewerkers al dan niet gecombineerd met het incidenteel inhuren van adviseurs. Zeker wanneer men uit kan gaan van een compleet en helder systeem van modules is het concept van trainingen het overwegen waard.

 

Mensen zijn bij een training het meest gemotiveerd wanneer zij het geleerde meteen in de praktijk kunnen toepassen. Daarnaast verloopt leren het beste wanneer er naast de theorie ook aandacht geschonken wordt aan de praktijk. Bij probleemgebonden leren (ook wel just-in-time learning genoemd) zijn bovenstaande principes gecombineerd: er is een aanleiding (het probleem), er is een theoretisch deel (wat is het voor soort probleem) en er is een praktisch deel (hoe gaan we het oplossen). Het voordeel van deze aanpak is dat er twee zaken tegelijkertijd bereikt worden: het probleem zelf wordt opgelost en er wordt geleerd hoe je dit soort problemen zelf kunt oplossen. Een training is een investering in de toekomst.


 

MediaModule

Geavanceerde mediatoepassingen met duidelijke modules

LiteratuuronderzoekLiteratuuronderzoek.html
VerkennerVerkenner.html
Multiple choiceMUX.html
InterviewInterview.html
DiaserieDiaserie.html
RondleidingRondleiding.html
LezingLezing.html
WebsiteWebsite.html
CursusCursus.html
PodcastPodcast.html
FolderFolder.html
Training

-

Digitale projectenDigitale_projecten.html
DatabaseDatabase.html

1. Een goede training is probleemgebonden

De drie kenmerken van de training

De producten die in de linkerkolom van deze pagina in het overzicht staan zijn voorzien van een trainingscomponent. Er dient altijd een probleem te zijn dat gekoppeld wordt aan een specifiek product, er worden dus geen losse trainingen gegeven. Wanneer het probleem aangepakt wordt door een combinatie van producten (bijvoorbeeld eerst een literatuuronderzoek, vervolgens enkele interviews en daarna een diaserie) dan worden de producten met de daarbij behorende training vervolgens doorlopen. Ieder product wordt volgens een duidelijke module ontwikkeld. Deze aparte modules vormen ook de basis voor de training. Alle producten zijn modulair te koppelen, maar niet te vermengen.

2. Een goede training is productgebonden

De training is afgestemd op de persoon. Naast een theoretisch deel is er vooral aandacht voor de persoonsgebonden begeleiding. In de medische wereld wordt deze vorm van training (mentoring) veel gebruikt. Ook daar ligt het accent op probleemgericht leren en wordt er in korte tijd een hoge mate van zelfstandigheid van de cursist bereikt. Alleen door het zelf te doen en te ervaren krijgt de cursist een helder beeld van wat voor hem duidelijke stappen zijn en wat er nog ontbreekt. De begeleider kan hier zijn trainingsprogramma op aanpassen. Het zal duidelijk zijn dat een één-op-één benadering het meest optimale is. Desgewenst is het echter ook mogelijk om meerdere mensen tegelijkertijd het trainingstraject te laten doorlopen.

3. Een goede training is persoonsgebonden

De folder ‘training’

Drie voorbeelden van het werken op basis van trainingen

1. De communicatieve afdeling

Veel afdelingen van de Provincie moet communiceren met een verscheidenheid aan doelgroepen. De Europese Unie zorgt voor veel veranderingen die met veel gevoel voor verhouding bij de verschillende doelgroepen moeten worden geïntroduceerd. Feitelijk zijn de medewerkers van deze afdelingen te beschouwen als een soort one-manshows die voortdurend in de weer zijn om informatie te presenteren. Sommige medewerkers zijn de hele week bezig hun presentaties af te stemmen op hun publiek. Het grote probleem is ieder communicatiemiddelen weer een andere aanpak vereist op het gebied van software, sjabloon en methode. Door over te stappen op het werken met standaardproducten kan het werk vereenvoudigd worden (de vaste productstructuren dwingen immers eenduidigheid af).  Bijkomend voordeel is dat de producten (doordat ze in modules zijn ondergebracht) een veel grotere onderlinge samenhang gaan vertonen. Door de goede koppelbaarheid van de componenten ontstaan bovendien als vanzelf de grotere producten als websites en DVD’s.

2. Het reisgezelschap

Ieder jaar maakt een groep professionals een reis naar een interessant natuurgebied om dat gebied uitvoerig te bestuderen en opnames van te maken. Steevast wordt er ook van iedere reis een uitgebreid verslag gemaakt, vooral voor eigen gebruik, maar ook bedoeld voor andere geïnteresseerden. Juist om de laatste groep tegemoet te komen besluit men om het allemaal wat beter aan te pakken. Het eerste jaar volgen de deelnemers van het reisgezelschap twee trainingen om de producten diaserie en rondleiding zelf te kunnen maken. Tijdens de training is het verslag van de afgelopen reis volledig in deze twee producten verwerkt. Al snel blijkt dat men opeens heel anders naar een gebied gaat kijken. Het jaar daarop worden er nog meer trainingen gevolgd. Bij het verder uitwerken van de verschillende producten lijkt het ook wel dat er door deze ordening meer kennis wordt ingevangen. Vooral tijdens het interviewen van de reisgenoten blijken mensen nogal wat gesignaleerd te hebben dat ze niet opgeschreven hebben in hun verslag. De jaren daarop worden steeds meer trainingen gevolgd en verschijnt een eerste DVD.

3. Digitale media voor ouder en kind

In de belevingswereld van een kind neemt de computer een belangrijke plaats in. Er worden spelletjes op gedaan, muziek gecomponeerd en er wordt veel op internet opgezocht. Ouders hebben de mogelijkheid om met hun kind de training digitale media te volgen. Tijdens deze training wordt er probleemgebonden geleerd. De ouders worden met hun kinderen begeleid in het uitvoeren van een project. Ze worden uitgenodigd om al het materiaal (zoals (digitale) foto’s, filmpjes, suikerzakjes) mee te nemen naar de les. In het leslokaal alle apparatuur waarmee het materiaal gedigitaliseerd kan worden. De projecten zijn productgebonden zoals een stop-motion filmpje (compleet met geluiden) van het poppenhuis, een ‘lezing’ over de eerste dag op school, een spreekbeurt met diaserie over de gewone pad (Bufo bufo), een website van het gezin (compleet met blog van één van de kinderen met schrijversambitie), of een ‘cursus’ konijnenhok timmeren. Na vier zaterdagochtenden hebben de ouders en hun kind een afgerond (en werkbaar) project.

MODULES

Nieuwe producten
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
ProductoverzichtLiteratuuronderzoek.html
WelkomWelkom.html
Werken met modulesModules.html
ZakelijkZakelijk.html
PortfolioVoorbeelden_opdrachten.html
Nieuwe productenNieuwe_producten.html
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
ModulesLiteratuuronderzoek.html
WelkomWelkom.html
Werken met modulesModules.html
ZakelijkZakelijk.html
Voorbeelden van opdrachtenVoorbeelden_opdrachten.html
In de krantIn_de_krant.html