Website

Het aantrekkelijke van het internet is dat de gebruikelijke beperkingen van ruimte en tijd grotendeels zijn opgeheven. Wat men zich niet realiseert is dat onze hersenen nog steeds een vertaalslag maken naar ruimte en tijd. Voor onze hersenen is het computerscherm niet meer een venster op de wereld en het toetsenbord en de muis de navigator door deze wereld. Wie dit inziet, begrijpt ook de essentie van een goede website.

 

Een transparante website weerspiegelt het onderwerp. Dat wil zeggen dat het complete onderwerp in de juiste proporties wordt weergegeven. Belangrijk is ook dat een website de identiteit van het onderwerp correct weergeeft en dat die in de juiste toon geschreven is. Na het bezoeken van bijvoorbeeld een website van een organisatie moet de gebruiker het idee hebben dat hij zojuist een rondleiding heeft gehad door de héle organisatie met al haar facetten. Hij moet niet het gevoel hebben dat hij niet verder is gekomen dan de showroom of de ontvangsthal. De keuze is aan hem wat hij van de organisatie wil bezoeken; alles is toegankelijk en alles is actueel. Via hyperlinks zijn ook de relaties met andere organisaties in beeld gebracht.

 

MediaModule

Geavanceerde mediatoepassingen met duidelijke modules

LiteratuuronderzoekLiteratuuronderzoek.html
VerkennerVerkenner.html
Multiple choiceMUX.html
InterviewInterview.html
DiaserieDiaserie.html
RondleidingRondleiding.html
LezingLezing.html
Website
CursusCursus.html
PodcastPodcast.html
FolderFolder.html
TrainingTraining.html

-

Digitale projectenDigitale_projecten.html
DatabaseDatabase.html

1. Een goede website vormt een complete afspiegeling

De drie kenmerken van een goede website

Bij een virtuele rondleiding kan de bezoeker een keuze maken uit de beschikbare gidsen. Dit is een belangrijk voordeel van virtuele rondleidingen omdat daarmee de effectiviteit van de rondleiding sterk wordt verhoogd. Immers, wie al behoorlijk wat weet over een onderwerp zal graag willen kiezen voor een gids die een specialistische rondleiding geeft. Helemaal prettig is dat men bij een virtuele rondleiding zijn eigen gids heeft die op verzoek bepaalde stukken overslaat, nogmaals verduidelijkt of extra toelicht. Bijzonder is ook dat men eventueel dezelfde gids ‘meeneemt’ naar andere locaties. De keuze van de gids vormt in dat geval als het ware het verbindend element van de diverse rondleidingen (en eventueel ook de keuze van de onderwerpen).

2. Een goede website heeft een duidelijke structuur

Wie eenmaal is aanbeland bij een bepaald scherm wil op dat scherm niet alleen de verwachte informatie aantreffen, maar ook zien waar dit scherm zich bevindt in de structuur en welke schermen er vanuit dit scherm zijn te bereiken. Alleen dan is er voldoende rust om de informatie op het scherm tot zich te nemen én deze informatie te relateren aan het grotere geheel (zoals wordt weergegeven door de structuur). Tevens kan de gebruiker zijn volgende stap plannen omdat alle nabijgelegen schermen staan vermeld. Doordat ieder scherm autonoom is, kan de gebruiker vanuit ieder scherm (ruimte) zich verplaatsen naar andere schermen (ruimtes). Deze maximale bewegingsvrijheid maakt een associatief gedachteproces mogelijk.

3. Een goede website heeft autonome schermen

De folder ‘website’

Drie voorbeelden van het werken op basis van websites

1. De eerste website

Een startende ondernemer heeft nog geen netwerk of portfolio opgebouwd. Zij besluit daarom om extra veel aandacht te schenken aan een website om zich daarmee van de concurrentie te onderscheiden. Gezien het belang van de website voor de onderneming besluit de starter om de website zelf te ontwikkelen en te onderhouden. Van begin af aan zet zij de website breed op zodat deze makkelijk kan worden aangevuld zonder dat de structuur moet worden aangepast wat immers ten koste zou gaan van de herkenbaarheid voor de regelmatige bezoeker. Ook plaatst zij vanaf het eerste begin al haar productfolders op de site. Uit de wekelijkse statistieken blijkt dat vooral bepaalde folders veel worden bekeken en gedownload. De eerste opdrachten zijn afkomstig van deze folders. Met foto’s en toelichtingen van haar eerste producten wordt het extra duidelijk wat het bedrijf allemaal te bieden heeft. Door juist aan deze onderdelen meer aandacht te besteden groeit zij als vanzelf naar een juiste plaats in de markt.

2. Stinzeblog

Bij de Werkgroep Stinzeplanten komen regelmatig verzoeken binnen om meer informatie over de werkgroep en haar activiteiten. In de regel wordt dan de meest recente nieuwsbrief verstuurd, maar ook komt het steeds vaker voor dat er gericht naar een ouder exemplaar gevraagd wordt, omdat juist daarin bepaalde informatie is opgenomen. Het is een aardige kostenpost geworden vooral omdat de nieuwbrief in kleur wordt geprint. Bovendien is het een zeer actieve Werkgroep wiens leden veel op excursie gaan, lezingen volgen en literatuuronderzoek doen. Daarnaast geven veel leden ook zelf lezingen en rondleidingen. Er is daarom zo veel nieuws te vermelden dat de tweemaandelijkse nieuwsbrief steeds dikker wordt. Men besluit een weblog op te zetten waarin de leden hun nieuwtjes en reacties op kwijt kunnen. Daarnaast wordt er een archief van oude nieuwsbrieven aangelegd die iedere bezoeker kan downloaden. Veel leden vullen regelmatig de Stinzeblog aan. De (niet meer zo mobiele) leden van de Werkgroep blijven dankzij de enthousiaste beschrijvingen en de vele opnames goed op de hoogte en de (toevallige) bezoeker treft een levendige en informatieve website aan.

3. Iedere vis zijn visser

Vissers zijn er in alle soorten en maten; veel vissen hebben daarom ook hun eigen type visser. De karpervisser is een totaal andere visser dan de vliegvisser die bijvoorbeeld op forel vist. Een paar jaar geleden is er een CD-ROM uitgebracht met de 61 zoetwatervissen van Nederland. Per vis was er een beschrijving, maar men er kon ook informatie op vinden over vissen van gelijke grootte en vissen die in hetzelfde watertype voorkwamen. De ‘speciale’ vissers kochten de CD-ROM uitsluitend voor hun eigen vis, dat er nog 60 andere vissen te zien waren vonden ze niet interessant. Besloten werd om de informatie per vis op een website te publiceren. De bezoeker volgt vanuit de startpagina een recht pad om uitsluitend alle informatie over die ene vis te kunnen vinden. Men krijgt een groot aantal deelonderwerpen te zien die op die vis van toepassing zijn. Wil men informatie een andere vis lezen dan moet men weer terugklikken naar de startpagina. De website is dus heel recht toe, recht aan, men kan dus niet van het doorlopen pad af, alleen maar voor- en achteruit.

MODULES

Nieuwe producten
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
ProductoverzichtLiteratuuronderzoek.html
WelkomWelkom.html
Werken met modulesModules.html
ZakelijkZakelijk.html
PortfolioVoorbeelden_opdrachten.html
Nieuwe productenNieuwe_producten.html
ParticulierenParticulieren.html
ContactContact.html
ModulesLiteratuuronderzoek.html
WelkomWelkom.html
Werken met modulesModules.html
ZakelijkZakelijk.html
Voorbeelden van opdrachtenVoorbeelden_opdrachten.html
In de krantIn_de_krant.html